Kaposvári Roxínház Egyesület

Pályázó neve: Kaposvári Roxínház Egyesület

Kaposvári Roxínház Egyesület 7477 Szenna, Tildy Zoltán u. 15. www.roxinhaz.hu roxinhazinfo@gmail.com A közösség A Kaposvári Roxínház Egyesület önfenntartó módon működő szellemi műhely, alkotó közösség, ahol közel 100 fő 5-20 éves gyerek/fiatal részvételével professzionális színvonalon zenés-táncos előadásokat hozunk létre. A legfontosabb szempont, hogy a művészi tartalom értéket képviseljen, a gyerekek érzelmi-értelmi fejlődését, szellemi gyarapodását szolgálja, a résztvevők és a nézőtéren ülők számára is jól érthető, szórakoztató, de mégis nevelő hatású legyen. A gyermekek csoportokban dolgoznak, így megtanulnak együttműködni, konfliktusokat kezelni, ezáltal erősödik a szociális érzékenységük, ami hozzásegíti őket ahhoz, hogy egészséges, a társadalom számára hasznos emberekként nőjenek fel. Ezzel hatnak a közvetlen környezetükre is: szülőkre, testvérekre, osztálytársakra. A munka közben összekovácsolódó közösség egymáshoz tartozást, egymásért való felelősségvállalást, elköteleződést jelent. Ez pedig igazi megtartó erővé válik számukra, hiszen ha egy fiatal tagja egy erős csapatnak, szívesebben marad szülővárosában, hazájában. Az elmúlt tizenöt évben elért eredményeink: - Társulatunk 2000-ben alakult, 2010 óta működik önálló egyesületi formában, 2014-ben kapott közhasznúsági státuszt. - Civil kezdeményezésből létrehoztunk egy alkotói közösséget. 27 bemutatót tartottunk. - Éves szinten a nézőszámunk meghaladja a tízezret. - Magas színvonalú tehetséggondozást nyújtunk utánpótlás csapatunknak, akiket heti 3 x 3 órában a társulat felnőtt művészei oktatnak. - A tagság tanulás és munka mellett, önkéntesként vesz részt a művészeti és a fenntartási feladatokban. A festeni kívánt helyiség, a színek jótékony hatása a térben A kezdeti küzdelmek után 2007 óta állandó próba- és játszóhellyel rendelkezünk Kaposváron. Az épületben van egy 120 m2-es színpad 200 fő befogadására alkalmas nézőtérrel, 2 kisebb próbaterem, irodák, raktárak és közösségi tartózkodó hely büfével. Ez utóbbi az a hely, amit jelen pályázatból nyerhető festéssel szeretnénk otthonosabbá, színesebbé tenni. Naponta akár 50-60 fő is nyüzsög ebben a közösségi térben, de évente több alkalom is van, amikor a társulat apraja-nagyja megfordul, ami meghaladja a 100 főt. Az intenzív színházi munka mellett itt van idő beszélgetni, személyes kapcsolatokat elmélyíteni, enni, pihenni kicsit. A kisebbekre várakozó szülők itt találkoznak, ismerkednek egymással, cserélik ki a gyermekneveléssel kapcsolatos tapasztalataikat A színpadi próbák és szakmai felkészülés mellett nagyon fontosak azok a közösségi események, amiknek részesei is a Roxínházba járó fiatalok: a bemutatók utáni ünnepelések, a nyári táborok vagy akár a közös munka szünetei. Gyakran előfordul, hogy az iskola és a délutáni próba között nincs ideje (vagy kedve) hazamenni tagjainknak, hanem szívesebben bejönnek a színházba és ott készítik el a másnapi házi feladatot, segítik egymást a tanulásban. A kisebbek számára – igény szerint – délutáni felügyeletet is biztosítunk, ahol a lecke után készségfejlesztő, mozgásos, kreatív játékokkal töltjük az időt. Úgy a tanulást, mint a szabadidős tevékenységeket is serkenti a kellemes, színes közeg. Ám ez a büfét is magába foglaló közösségi tér jelenleg – minden igyekezetünk ellenére – 2 egyszerű fehér falú helyiség, ami semmilyen ösztönző erővel nem hat. Sőt, elég lehangoló annak ellenére, hogy építészetileg kiválóan alkalmas lenne arra, hogy színessé téve feldobjuk azt. Falmélyedések (beugrók), szabálytalan törések, nagy ablakok teszik építészetileg izgalmassá ezt a területet, amit a színes falak – a jelenlegi egyhangú fehérség helyett – bizonyosan inspirálóbbá varázsolhatnának. A közösségre gyakorolt hatás A fenti felsorolásból érzékelhető a Kaposvári Roxínházban zajló szakmai munka minősége. A valódi eredmény azonban az a közösség, ami az évek során kialakult. Már nemcsak a gyerekek érzik magukénak a társaikat, a helyet, hanem a szülők és a baráti kör is. Ez eddig is a legkülönbözőbb módon nyilvánult meg; önkéntes segítséget kapunk a propaganda anyagok sokszorosításában (nyomtatás) és terjesztésében (szórólapozás, plakátolás), az épületünk kisebb állagmegóvó felújításában (pl. nyílászárók szigetelése, mázolása, téglakerítés vakolása, festése stb.), kertrendezésében, nagytakarításban, jelmezek megvarrásában, beszerzésében, a külső helyszíneken tartott rendezvényeink lebonyolításában (pl. kézműves játszóházban segítő stb.). Egy közösen végzett munka közben elmélyülhetnek a kapcsolatok és újak születhetnek. A közösségi tartózkodó tér közös kifestése egy olyan akció lehet, amiben mindenki hozhatja a saját tudását, képességeit. A társulatban több ügyes kezű munkatárs van, akik szívesen részt vesznek a díszletek összeállításában, festésében, a kellékek elkészítésében stb. Az ő irányításukkal bevonható a munkába a legkisebbektől, a szülőkig minden lelkes aktivista. Önkéntesek várható létszáma: 50 fő Technikai paraméterek A festeni kívánt felület: 350m². Pályázóként vállaljuk a festendő falfelület előkészítését és a használandó eszközöket. Az épület belső tereinek festéséhez külön engedélyek nem szükségesek. A helyiségek 4m magasak, tehát különösebb felkészültség nélkül elérhető. Mindemellett a támogatói körben akad festő szakember, akinek számíthatunk a hozzáértésére. Takács László János elnök

Osszd meg a pályázatot!

Pályázat képei

Hozzászólások