Bejelentkezés

Pályázati kiírás, részvételi és szavazási szabályzat

Let’s Colour 2022 pályázat

A Let’s Colour Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben (kivéve 2020-ban) megszervezett magyarországi Let’s Colour Projekt folytatásaként 2022-ben ismét kiírja közösségi pályázatát.

Magyarország területén élő bármely közösség, ha a környezetében lévő elszürkült, leromlott, vagy csak egyszerűen színtelen közösségi térben található beltéri vagy kültéri falfelületet szeretné színekkel újravarázsolni. Közösségnek minősül minden magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, társadalmi, civil szervezet, önkormányzat, intézmény, magánszemély(ek) vagy magánszemélyek által létrehozott ad hoc csoportosulás (különösen, de nem kizárólagosan: szülői közösségek, lakóközösségek, polgári jogi társaságok, szomszédok, baráti közösségek, szülői csoportok) függetlenül jogi státusuktól.

A pályázatból – jogi státusától függetlenül – ki van zárva:

 • minden olyan közösség, amelynek elsődleges célja profitorientált, üzletszerű gazdasági tevékenység,
 • minden olyan közösség, magánszemély, amely elsődlegesen politikai tevékenységet folytat, vagy olyan közösség, amely a közvélekedés szerint elsődlegesen politikai tevékenységet folytató szervezettel áll kapcsolatban.
 • azok a közösségek, amelyek az előző évek bármely pályázatán nyertesek voltak (ide értve a különdíjas, vígaszdíjas és egyéb támogatott festéseket)
 • nem nyújtható be pályázat arra az építményre (vagy az épülettel szerves egységet képező építményre), amely az előző évek nyertes pályázatain (ide értve a különdíjas, vígaszdíjas és egyéb támogatott festéseket) érintett volt
 • a pályázatban nem vehet részt műemlék épület, vagy bármely más védettség alatt álló épület vagy építmény, valamint magánház vagy magántulajdonú társasház.

A Let’s Colour pályázatra kizárólag festeni kívánt falfelületekkel (bel- vagy kültéri) lehet pályázni, a festésre kerülő minta, design, grafika megtervezése része a nyereménynek, a grafikai tervezés tehát nem feladata a pályázónak.
Közösségi térben található felület minden olyan szilárd burkolatú építmény, amely az adott település, településrész, kerület stb. olyan részén helyezkedik el, vagy olyan funkciót tölt be, amely alapján a helyi közérdeklődésben számottevőnek minősül, illetve helyi szinten relatíve sokan látják/használják.

I. kategória: legfeljebb 10.000 lakosú települések

II. kategória: 10.000 lakos feletti települések.

Az egyes települések lélekszámát a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által kiadott, 2020. januárjában publikált “Magyarország Közigazgatási Helynévkönyve” c. kiadványában szereplő lélekszámok alapján soroljuk kategóriákba.

Az egyes kategóriák pályázói tehát egymástól függetlenül saját kategóriájuk többi pályázójával versengenek a döntőbe jutásért.

 • a pályázati kiírásnak megfelelő falfelületet,
 • a festéséhez szükséges minden engedélyt (pl. tulajdonosi hozzájárulás, épületet tervező építész hozzájárulása vagy ha szükséges önkormányzati, építési engedélyek, stb.) - az engedélyek beszerzése nyertes pályázatok esetén szükséges, a pályázat feltöltésének nem előfeltétele,
 • a műszaki követelményekben leírt, festésre előkészített állapotú felületet, a megadott határidők betartásával,
 • a festés kivitelezését végző közösséget (minimum 25 fő folyamatos, aktív részvétele egy teljes napon át),
 • a festéshez festőeszközöket (pl. takarófólia, vödrök, ecsetek, hengerek, létrák, munkaruha, stb.).

 • a nyertesek számára a festéshez szükséges mennyiségű beltéri és/vagy kültéri falfesték és mélyalapozó,
 • a nyertesek számára a felületre festendő grafikai tervek (egyeztetést követően 3 féle vizuális terv, amelyből együtt választjuk ki a végleges változatot),
 • a nyertesek számára a festésre történő előkészítéshez szükséges szaktanácsadás helyszíni felmérés szerint,
 • a festékek eljuttatása (szállítás) a festés helyszínére,
 • a festés teljes helyszíni koordinálása (művezetés).

 • A pályázatra beltéri és kültéri falfelülettel egyaránt be lehet nevezni.
 • A pályázat keretében lefestendő összfelület nem haladhatja meg a 800 négyzetmétert.
 • A pályázatra benyújtott felületeknek hozzá nem értő (nem tanult festő), 18 év feletti emberek számára, minden különösebb felkészültség és szakmai tudás nélkül is lefesthetőnek kell lennie. A jellemzően legmagasabb falfelület, amely teleszkópos festőhengerrel, speciális védőfelszerelés és kiegészítő felszerelések nélkül még elérhető, 4 méter magas. Így tehát nem versenyezhet olyan felület, amelynek lefestéséhez különleges szaktudás (pl. ipari alpinisták), vagy speciális kiegészítő eszközök (pl. állványzat) szükségesek, kivéve abban az esetben, ha az esetlegesen szükséges állványzatot, védőfelszerelést és a munkavédelmi felügyelőt is a pályázó biztosítja.
 • A felületnek festésre előkészített állapotban kell lennie az előre meghatározott időpontra (nyertes pályázók felületeinek helyszíni felmérését és a teendők egyeztetését követő 45 napon belül!)

A pályázat feltöltése a www.letscolour.hu weboldal “Pályázat feltöltése” menüpontján keresztül lehetséges.

A pályázat feltöltésekor kívánt tartalom:

 • a pályázat szöveges leírása (ajánlott legalább 10 mondat, melyben érdemes bemutatni a közösséget és a festeni kívánt épületet/falfelületet, és azt, miért szeretnék az adott festést megvalósítani, milyen hatást várnak a festéstől)
 • legalább 5 db fotó feltöltése a festeni kívánt felületekről,
 • videó feltöltése is, amely nem kötelező, de feltétlenül ajánlott (különösen azért, mert a szavazók és zsűri is általában a videókból tudja leginkább megismerni a pályázó közösséget). A pályázati videót először a Youtube-ra (www.youtube.com) kell feltölteni az ott szükséges regisztrációs eljárás szerint, majd a pályázat feltöltésénél ennek a videónak a linkjét kell bemásolni a szükséges helyre.

A pályázat feltöltője a feltöltés során egyben saját magát is regisztrálja az oldalon.

A pályázatok sikeres feltöltését követően ellenőrizzük az adatokat, és amennyiben jóváhagyásra kerülnek, a feltöltéstől számított 48 órán belül kikerülnek a weboldal “pályázatok” menüpontja alá. Amennyiben hiánypótlásra, pontosításra van szükség, úgy a megadott adatok alapján felvesszük a kapcsolatot a pályázóval. A feltöltött, és az oldalra kikerült pályázatok tartalma később már nem módosítható.

A pályázat tartalmáért kizárólag a pályázó, a feltöltő felelős, a Let’s Colourt nem terheli felelősség a feltöltött pályázatok tartalmáért.

A feltöltött pályázatokat a feltöltés sorrendjében dolgozzuk fel. A szavazás megkezdésének időpontjában minden feltöltött és jóváhagyott pályázat látható lesz a weboldalon. A pályázat feltöltője tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a festés megvalósítása érdekében a kiíróval szerződést kell kötnie.

A szavazás eredményeként mindkét kategóriában az első 3 (három) pályázat (kategóriánként az első három legtöbb szavazatot kapott pályázat) kerül a döntőbe.
A szavazás célja tehát kizárólag a döntőbe történő bejutás.
A döntőbe jutott, kategóriánkénti 3-3 pályázat közül egy szakmai zsűri választja ki a kategóriánkénti 1-1 nyertest.
Az értékelés során a zsűri nem veszi figyelembe a szavazás során elért helyezéseket, a döntőbe jutott pályázatok tehát már ismét egyenlő eséllyel indulnak a nyereményért.
Az öttagú szakmai zsűri a szavazás lezárását követő napon értékeli a kategóriánkénti első 3 helyezett pályázatot.

A pályázatok értékelésének fő szempontjai:

 • a pályázati anyag (leírás, fotók, videók) minősége, részletessége, meggyőző ereje,
 • a megvalósíthatóság (megfelel-e a pályázat a technikai követelményeknek, kivitelezhető-e a festés önkéntesek bevonásával),
 • a közösségre gyakorolt várható hatás (milyen mértékű változást hozhat a festés a helyi közösség életében, mekkora a közösség, amely rendszeresen találkozik az érintett felülettel).

A zsűri tagjai

Oláh Károly (elnök, Let’s Colour Településszépítő Egyesület), Szűcs Gergely (vezérigazgató, Akzo Nobel Coatings Zrt.), Girtl László (dekorációs festő, Metricartist), Dr Tari Gábor (egyetemi docens, színtervező, a BME Színdinamikai Műhely művészeti vezetője), Medgyesfalvi Máté (art director, Super11 Creative Zrt.).

Az online szavazás alapján döntőbe jutott, de a zsűri által nyertesnek nem választott 2-2 pályázó automatikusan vigaszdíjban részesül.
A vigaszdíj pályázónként 50 liter készre kevert színes beltéri Dulux falfesték (amely az Akzo Nobel által a pályázók számára felajánlott színpalettából választható ki).
A vigaszdíj nyerteseivel a fődíjas pályázókhoz hasonlóan szerződést kötünk, a vigaszdíj felhasználásáról fotódokumentációt kérünk.

A nyertes pályázókkal a pályázat kiírója szerződést köt, amelyben a pályázó kötelezettséget vállal a festésre történő előkészítési munkálatok határidőre történő elvégzésére, a festéshez szükséges engedélyek maradéktalan beszerzésére, valamint arra, hogy a pályázat nyereményeként kifestett felületek legalább 2 naptári évig érintetlenek maradnak, azokat átfesteni nem fogják. Amennyiben a nyertes pályázó nem tesz eleget a szerződéskötési kötelezettségének, úgy kizárható a nyertesek köréből, és a nyeremény a versenyben utána következő pályázóra száll.

Amennyiben a nyertes festések megvalósításának idején a Covid-19 járványügyi helyzet és szabályok engedik, úgy a festési eseményeket közösségi rendezvényként szervezzük meg, de indokolt esetben továbbra is betartva a szükséges óvintézkedéseket (maszk használata, fertőtlenítés, távolságtartás).
Abban az esetben, ha a festések megvalósításának idején továbbra is fennáll a járványveszély, úgy a közösségi festés helyett a Let’s Colour pályázat szervezői saját csapatukkal készítik elő a festést egészen a nyertesek által kiválasztott minta felrajzolásáig. Ilyen esetben a nyertesek saját hatáskörben dönthetnek majd a színező festés lebonyolításának módjáról, a pályázat kiírójával történt egyeztetés alapján.

A pályázatok feltöltési ideje: 2022. április 11. 0:00-tól – május 13. 12:00-ig. (a megadott határidőn belül bármikor feltölthetőek a pályázatok, a beérkezés sorrendje nem számít).
Szavazási időszak: 2022. május 16. 0:00-tól – május 27. 12:00-ig. Szavazni kizárólag aktivált regisztrációval lehet!
Eredményhirdetés: 2022. május 30. 16:00 (a Let’s Colour Magyarország Facebook oldalán és weboldalán)
Nyertes pályázatok megvalósítása: legkésőbb 2022. augusztus 15-ig.

Pályázó a Pályázat benyújtásával kijelenti, hogy

 • rendelkezik a Pályázat kapcsán benyújtott szellemi alkotás nyilvános megjelentetéséhez szükséges engedéllyel és hozzájárulással, továbbá a Pályázó által készített fénykép, video felvételeken szereplő személyek, az épületről készített felvétel esetén az építész erre irányuló hozzájárulásával, így a Pályázat nem sérti harmadik személyek személyhez fűződő jogait,
 • a Pályázat saját szellemi terméke, így a Pályázatban történő részvétel nem sérti harmadik személy(ek) szerzői jogait, harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Pályázat benyújtását és közzétételét akadályozná, korlátozná vagy kizárná,
 • amennyiben a Pályázat nem a Pályázó saját szellemi terméke, a szerző a Pályázatra történő jelentkezéshez és a Pályázat nyilvánosságra hozatalához hozzájárult és ezzel az írásbeli hozzájárulással a Pályázó rendelkezik.

A Pályázó a Pályázat benyújtásával nyilatkozik arról is, hogy a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 16. §. (4) bekezdésében foglaltak szerint a Pályázat után díjazásra igényt nem tart, a Pályázatot az Akzo Nobel Coatings Zrt. és a Kiíró promóciós, reklám-, továbbá bármely egyéb célra bármilyen formában, bármilyen platformon, bármely – így különösen időbeli, technikai, módbeli és területi – korlátozás nélkül, nem kizárólagosan felhasználhatja minden további térítés, jogdíj fizetése nélkül. A Pályázó köteles az épület, építmény tulajdonosának, építészének hozzájárulását is beszerezni annak érdekében, hogy a Kiíró és/vagy Akzo Nobel Coatings Zrt. az épületről/építményről készült felvételt bárhol közzétegye, reklámként fel- használja minden további jogdíj illetve szerzői személyhez fűződő jog érvényesítése nélkül. A Pályázó felelős kizárólagosan a honlapra feltöltött pályázat tekintetében a szerzői jogok megsértéséért.
A Pályázó a Pályázat beküldésével, feltöltésével a Pályázaton fennálló szerzői jogait korlát- lanul és nem kizárólagosan átruházza a Kiíróra. A Pályázat Pályázó általi benyújtása a jogátruházás kifejezésének minősül.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személy a Pályázattal kapcsolatban bármilyen igénnyel lép fel, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes egészében vállalja, e körben a Pályázó a Kiírót és Akzo Nobel Coatings Zrt-t mentesíteni köteles, köteles a Kiíró és Akzo Nobel Coatings Zrt. helyett helytállni, továbbá köteles a szükséges és lényeges információt és támogatást az érintett fél részére megadni.
A Kiíró és szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a nem megfelelő esztétikai tartalommal bíró, a Kiíró illetőleg az Akzo Nobel Coatings ZRt, továbbá az általuk képviselt márkák (brand-ek) jó hírnevét sértő, vagy bármely más hasonló okból kifogásolható (így különösen mások személyhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú, stb.) Pályázatokat a Pályázat bármely szakaszában kizárja. Az ily módon érvénytelenített Pályázatok nyerésre kifejezetten nem jogosítanak.

Szavazatot leadni kizárólag 2022. május 16. 0:00-tól – 2022. május 27. 12:00-ig lehet interneten keresztül, a www.letscolour.hu weboldalon történő regisztrációt követően.
A szavazáshoz regisztrálni kell, amelyet a feltöltési időszaktól kezdve meg lehet tenni, de szavazni kizárólag a szavazási időszakban lehet.
Az elmúlt évek szavazásai során történt regisztrációk nem aktívak.
A regisztrált felhasználók a szavazási időszak során 1 naptári napon belül összesen 1 szavazatot adhatnak le.
Amennyiben a pályázat kiírója a szavazással kapcsolatos bármilyen visszaélést, csalási kísérletet, vagy informatikai jellegű manipulációs kísérletet észlel, úgy minden előzetes figyelmeztetés nélkül jogában áll a gyanús szavazók kizárása, regisztrációinak törlése, valamint extrém esetben a manipulált pályázatok kizárása is.

A regisztrációnál a kért adatok megadása kötelező, azok hitelességét a pályázat kiírójának joga van ellenőrizni.
A regisztráló felhasználónak saját email címmel és mobiltelefon-számmal kell rendelkeznie. A regisztráció aktiválásához a regisztráció során megadott email címre egy aktiváló kódot küldünk, amelyet a regisztráció során megadott mobiltelefon-számról SMS-ben el kell küldeni a +36-30/3444671-es alapdíjas telefonszámra. Az sms-ben kizárólag a kódot kell elküldeni, más karaktert nem!
A sikeres azonosítást követően a rendszer visszaigazoló email-t küld a felhasználónak, és a regisztráció élessé válik. Az SMS-ben elküldött aktiváló kódra nem küldünk SMS-ben válaszüzenetet.
A regisztráló személyes adatait és elérhetőségét a weboldal látogatói nem fogják látni, azokra szükség esetén a személyes kapcsolafelvételhez van szükség.
A személyes adatok feltöltése előtt kérjük olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat.

A pályázat feltöltése: a letscolour.hu oldalon keresztül, szöveg és legalább 5 db fotó, valamint videó (nem kötelező, de ajánlott) feltöltésével, a szükséges adatok megadásával 2022. május 13. 12:00-ig.

A szavazás:

 • szavazni regisztrált felhasználóként lehet a letscolour.hu weboldalon keresztül 2022. május 16. 0:00-tól – május 27. 12:00-ig. Szavazni kizárólag aktivált regisztrációval lehet, az eddigi évek regisztrációi nem érvényesek.
 • a szavazási időszak alatt naponta összesen 1 db szavazat adható le.
 • A nyertes:
 • az online szavazás eredményeként a kategóriák 3-3 legtöbb szavazatot kapott pályázata döntőbe kerül,
 • a döntőbe került, kategóriánként 3 pályázatot a zsűri értékeli, a kategóriánkénti 1-1 nyertes pályázat az értékelés alapján kerül ki.
 • a döntőbe került, de nem fődíjas pályázatok automatikusan vigaszdíjban részesülnek.
 • Amennyiben a pályázati kiírással, a feltételekkel, szabályokkal kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, vagy a regisztrációval, pályázati feltöltéssel kapcsolatos technikai probléma adódik, a letscolour.hu weboldal “Kapcsolat” menüpontján keresztül bárki küldhet üzenetet a szervezőknek. A kérdésekre a beérkezés sorrendjében, a lehető legrövidebb határidőn belül válaszolunk.

  Sok sikert kívánunk minden pályázó közösségnek!

  Pályázati kiírás letöltése

  Ha szükséges, itt letöltheti a teljes pályázati szabályzatot pdf formátumban.

  Kérdések, kapcsolat

  Amennyiben a pályázati kiírással, a feltételekkel, szabályokkal kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, vagy a regisztrációval, pályázati feltöltéssel kapcsolatos technikai probléma adódik, a letscolour.hu weboldal "Kapcsolat" menüpontján keresztül bárki küldhet üzenetet a szervezőknek. A kérdésekre a beérkezés sorrendjében, a lehető legrövidebb határidőn belül válaszolunk.